Radni sastanak u Solinu

Klub mladih će 23. i 24. travnja sudjelovati na sastanku predstavnika/ca klubova, centara i info centara za mlade u Solinu vezanog uz financiranje od strane ministarstva socijalne politike i mladih.

Na sastanku će biti prezentiran rad kluba u proteklim godinama te problemi vezani uz rad kluba.

Organizator skupa je Mreža mladih Hrvatske uz sudjelovanje predstavnika nadležnog ministarstva.