Grad uredio cestu do kluba

Grad je nakon više godina odlučio malo urediti jednu od najlošijih cesta u gradu. Nasipano je poprilično kamena i izvaljano sa mehanizacijom, tako da neće biti više problema sa lokvama vode i prašinom. Možda bude i asfalt. U svakom slučaju pohvalno.