Izborna skupština centra za kulturu, informiranje i civilni sektor

U ponedjeljak 22.11.2010 godine održana je nakon dužeg vremena skupština Centra za kulturu, informiranje i civilni sektor. Izabrani su novi predstavnici udruga u tijelima upravljanja, a za predsjednika centra izabran je g. Darko Nikolić na prijedlog gradonačelnika Stjepana Viduke. Jedan od ciljeva centra je da prati i pomaže udrugama koje su aktivne na svom području djelovanja, pa se nadamo da će se neki pomaci vidjeti i pri donošenju gradskog proračuna, te onog dijela namjenjenog udrugama. Centar za kulturu je također izradio svoju web stranicu www.dmiholjac-ckics.hr koja bi trebala biti vrlo važan izvor informacija za udruge.