Od "PRONI Kluba mladih Donji Miholjac" 2002./2003. godine do današnjih dana i samostalne udruge "Klub mladih Donji Miholjac"

Tijekom višegodišnjeg rada PRONI centra za socijalno podučavanje kroz sveučilišni tečaj za voditelje rada s mladima i praktični rad u postoječim klubovima mladih prikupljeno je potrebno iskustvo za kvaltitetan rad s mladima jer smo kao udruga došli do saznanja da kroz neformalni način edukacije, radionice i iskustvo sudjelovanja mladih u konkretnim projektima je najbolji pristup rješavanja problema nedostatka edukacije i iskustva u samostalnoj izvedbi projekata kod mladih što se potvrdilo i uvrštenjem naših aktivnosti u Nacionalni program djelovanja za mlade.

Aktivnim angažmanom sadašnjih voditelja kluba kao lidera mladih, zatvaranjem financijske kostrukcije i pozitivnim signalima dužnosnika grada Donjeg Miholjca pokrenut i projekt "Kluba mladih u Donjem Miholjcu" koji je ujedno i rezultat nekoliko projekata koji su prethodili. Adekvatni prostora u kojem bi se mladi sastajali, kreativno provodili slobodno vrijeme i kroz takav pristup aktivno doprinosili razvoju svoje zajednice pokazao se kao nužnost, te je ispred grada Donjeg Miholjaca tadašnji gradonačelnik gentlmenskim dogovorm dao na privremeno korištenje prostor za klub u bivšoj vojarni u Donjem Miholjcu, buduči da se taj prostor pokazao kao manjkav (nema pravnog osnova za posjed prostora i samim tim mogučnosti za uvođenje i plačanje telefona, plina i struje) te nam je dozvoljeno da se koristimo prostorom u potkrovlju dvorca što se pokazalo kao nepraktično s obzirom na našu ciljanu populaciju kojoj odgovaraju popodnevni termini a mi smo navedeni prostor mogli koristiti samo za vrijeme radnog vremena samouprave.

Kao smjernica našem radu od velike pomoći je Nacionalni program djelovanje za mlade kao dokument Hrvatskog Sabora i Županijski program djelovanja za mladež kao dokument regionalne samuprave ti programski dokumenti izrađeni u zajedništvu mladih i lokalnih, regionalnih i državnih vlasti, bi nam kao za olakšavanje pravnog okvira našeg rada pomogao i Gradski program djelovanja za mladež kao dokument lokalne samouprave. Na taj način bi mladi s ovog područja dobili snažnu programsku podršku kluba mladih, udruga za mlade, lokalne samouprave, susjednih uduruga mladih , PRONI centra za socijalno podučavanje, Osječko baranjske županije, mreže mladih hrvatske, Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materništva i mladeži kao i inozemnih udruga i institucija mladih i za mlade, potporu lokalne zajednice i lokalne uprave aktivno ćemo sudjelovati u provođenju nacionalnog programa. To će pomoći podizanju samosvijesti i aktivnom životu mladih u našoj lokalnoj zajednici.

Mora se reći da iako je postojao niz problema od pravno-formalnih, organizacijskih odrađen je jedan veliki posao sa grupama mladih raznih dobnih skupina u gradu Miholjcu, ali i u okolnim općinama. Urađeno je mnogo u povezivanju ruralnih područja sa gradom.

Kako je prvi period projektnih aktivnosti iza nas, odrađeno je niz aktivnosti koje ćemo predstaviti u prilogu o aktivnostima, a koje su nam smjernica za dalji razvoj projekta i aktivnosti sa mladima. Možemo reći da su mladi dobrim djelom marginalizirana grupa, a projekt kluba mladih i Nacionalni program djelovanje za mlade napokon donesen u RH, je nešto što će našim projektnim aktivnostima, a uz pomoć lokalne uprave i samouprave postići da mladi napokon dobiju svoj prostor u kojem mogu boraviti, ali isto tako i prostor u lokalnoj zajednici u kojoj će biti prihvaćeni.

Kreiranje Nacionalnog programa djelovanja za mlede i što brža provedba mjera istog je kroz plan i program rada. Nakon početnog razdoblja klub je svoje vrijeme prilagodio potrebama, kao i strukturiranim i interesnim grupama mladih. Na osnovu anketa i radionica mladi su definirali vrijeme rada kluba i tematske cjeline. To je bio temeljni materijal koji nam je omogućio sastavljanje plana i programa rada kluba mladih. Unatoč nepostojanju temeljnih infrastrukturnih potreba kluba voditelji kluba su uspjeli organizirati niz aktivnosti.

Nakon dobijanja gradskog prostora za naše djelovanje, a u suradnji sa drugim udrugama iz grada i regije zaista možemo reći da naš rad postaje prepoznatljiv, te će moći postići kontinuitet što zbog nedostatka prostora nije bilo moguće.

Kako do sada nije bilo sustavnog rada sa mladima izvan formalnih sustava, osnovne i srednje škole, odnosno ti sustavi u svom sastavu nisu imali dovoljno kvalitetnih ili nisu imali uopće programe koji bi mladima omogućavali napredovanje i izražavanje svojih potreba, specifičnosti ili kreativnosti, sada kroz NPDM, i suradnju sa lokalnom upravom i institucijama imamo mogućnosti mladima pružiti nove kvalitetne programe koji će njima pomoći da lakše napreduju kroz život. Samim time će i naša lokalna zajednica dobiti sadržaje i mogućnosti koje prije nisu bile dostupne ili nisu postojala saznanja o tome.

Klub mladih Donji Miholjac u svibnju 2003. postaje samostalna udruga. Osnivačka sjednica Udruge Klub mladih Donji Miholjac održana je 21.05.2003. godine u prostorijama bivše vojarne Vukovarska 9, s početkom u 17.00 sati.

Na Osnivačkoj sjednici bili su nazočni: Marija Cenbauer, Emanuel Starčević, Marko Jurinjak, Ivan Jurinjak, Darko Nikolić, Tomislav Zemunić i kao gosti Zdenka Radić i Irena Mikulić. 

Klub mladih trenutno okuplja oko 80 mladih iz grada Donjeg Miholjca i okolice, od čega su 50-ak članovi, te ima cijeli niz aktivnosti koje pomažu mladima u njihovoj lokalnoj zajednici, a isto tako i lokalnoj zajednici u razvoju i tranzicijskim procesima. Kroz svoje edukativne sadržaje pomaže mladima u njihovoj pripremi za budući život, ali ima i preventivnu ulogu.

U svom radu prepoznat je od strane lokalne samouprave, te dobija prostor u površini od 190 kvadrata u stalno korištenje, što je veliki pomak u mogućnostima rada. Nakon prestanka financiranja od strane OSCE-a, klub uspijeva dobiti sredstva za nastavak rad u Republici Hrvatskoj, te uspjeva sa svojim projektima biti prepoznat i od strane ministarstava, te već tri godine radi bez prestanaka. U tom periodu nabavljena je određena oprema kao što su računala, razglas, gitarska pojačala, bubnjevi, projektor.

Aktivnosti u klubu su postale svakodnevne, a time i broj članova stalno raste, te se nadamo da ćemo u idućim godinama povećati prisutnost u javnom životu naše lokalne zajednice, ali i povećati kvalitetu življenja svim naših članova, ali i šire zajednice.