Odluka o pokretanju

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

Skupština Kluba mladih Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Klub), održana dana 21.05. 2003. g., sukladno članku 15. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj: 88/01 i 11/02), pod točkom 1. dnevnog reda donijela je

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS
U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanu postupka za upis Udruge u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zadužuje se Marko Jurinjak, ovlašten za zastupanje Udruge da pribavi svu potrebnu dokumentaciju i podnese zahtjev nadležnom tijelu državne uprave za upis u Registar udruge Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Donjem Miholjcu, 21.05.2003.

Predsjednik Udruge:
Marko Jurinjak