Pravni početak

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA
| Pregledaj | Download |

STATUT KLUBA MLADIH DONJI MIHOLJAC
| Pregledaj | Download |

ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUGE KMDM
| Pregledaj | Download |