Ostavi bocu i iglu, uzmi kompjuter i knjigu

PROJEKT FINANCIRAN OD STRANE MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

IME PROJEKTA: OSTAVI BOCU I IGLU, UZMI KOMPJUTER I KNJIGU

OPIS PROJETKA:

- povećanjem broja kreativnih sadržaja koji nedostaju sredinama poput Donjeg Miholjca uzrokovano siromaštvom i tranzicijskim procesima koji u siromašnim sredinama uvelike kasne, povećati će se i praktično znanje mlade populacije spram problema alkoholizma i droge što je jedan od preduvjeta da se opasnost konzumiranja takvih štetnih supstanci spriječi, ili bar smanji u što većoj mjeri
- stvaranje sigurne okoline i prostora za boravak mladih

Projekt je započeo 01.04.2007. i završio 31.12.2007., te je bio financiran u iznosu od 50000 kuna.