1. Hrvatska Star trek i NLO konvencija

PROJEKT FINANCIRAN OD GRUPE SPONZORA I DONATORA (MINISTARSTVA, PRIVATNE DONACIJE, LOKALNI PODUZETNICI)

IME PROJEKTA: 1. HRVATSKA STAR TREK I NLO KONVENCIJA

CILJ PROJETKA:

- stvaranje jedinstvene manifestacije na području regije
- stvaranje novih turističkih ponuda
- medijska prezentacija grada i okolice

Projekt je započeo 13.10.2007. i završio 14.10.2007., te je bio financiran u iznosu od 10000 kuna.