2. Hrvatska Star trek i NLO konvencija

PROJEKT FINANCIRAN OD GRUPE SPONZORA I DONATORA (MINISTARSTVA, PRIVATNE DONACIJE, LOKALNI PODUZETNICI)

IME PROJEKTA: 2. HRVATSKA STAR TREK I NLO KONVENCIJA

CILJ PROJETKA:

- stvaranje jedinstvene manifestacije na području regije
- stvaranje novih turističkih ponuda
- medijska prezentacija grada i okolice

Projekt je započeo 29.08.2008. i završio 31.08.2008., te je bio financiran u iznosu od 25000 kuna.