Klub mladih 2

PROJEKT FINANCIRAN OD MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

IME PROJEKTA: KLUB MLADIH

SAŽETAK:

- ciljevi:

· poboljšati kvalitetu života mladih, ali i svih građana, kroz uključivanje što većeg broja mladih u procese odlučivanja;

- podciljevi:

· stvaranje uvjeta za afirmaciju mladih u našoj lokalnoj zajednici, a kroz umrežavanje i na širem podrucju
regije
· razvoj neformalne edukacije (organizacioni menadžment, pisanje projekata i namicanje sredstava, grupni rad - timski rad, rad u zajednici razvoj volonterizma, edukacija o ljudskim pravima, tranzicija, razmjena)
· izgraditi konstruktivan i partnerski odnos s jedinicama lokalne i regionalne samouprave
· omogučiti i povećati prisutnost mladih u javnom prostoru, odnosno omogučiti mladima da koriste medije i informacijske tehnologije,
· omogučiti i povećati mobilnosti mladih koristeći i nove tehnologije
· izgraditi konstruktivan i partnerski odnos s nevladinim udrugama mladih
· ubrzanje tranziciju našeg kraja u standarde EU
· stručna pomoć educiranih voditelja i trenera u razvojnim procesima, a slijedeći smjernice NACIONALNOG PROGRAMA DJELOVANJA ZA MLADE

Projekt je financiran u periodu od 01.06.2005. - 31.05.2006. u iznosu od 40000 kuna.