Znanjem protiv osvisnosti

PROJEKT FINANCIRAN OD MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEđUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

IME PROJEKTA: ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI

SAŽETAK:

Projekt se uklapa u nekoliko mjera Nacionalnog programa djelovanja za mlade, a kroz suradnju sa udrugama, medijima, kao i kreiranjem niza aktivnosti i sadržaja postići će se senzibilizacija lokalne zajednice spram potreba i problema mladih. Isto tako, mladima će omoguciti da postanu kreatori, odnosno aktivni članovi lokalne zajednice.

Povećanjem broja kreativnih sadržaja koji nedostaju sredinama poput Donjeg Miholjca, uzrokovano siromaštvom i tranzicijskim procesima koji u siromašnim sredinama uvelike kasne, povećati će se i praktično znanje mlade populacije spram problema alkoholizma i droge, što je jedan od preduvjeta da se opasnost konzumiranja takvih štetnih supstanci spriječi, ili bar smanji u što većoj mjeri.

Projekt je financiran od 01.11.2005. - 31.03.2006. u iznosu 35000 kuna.