Mladi u lokalnoj zajednici

PROJEKT FINANCIRAN OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

IME PROJEKTA: MLADI U LOKALNOJ ZAJEDNICI

SAŽETAK:

Uvodni elementi ovog projekta urađeni tijekom pilot projekta KLUBA MLADIH DONJI MIHOLJAC:

detektirane su grupe i nosioci grupa mladih, urađeni su preliminarni razgovori sa predstavnicima općina i mjesnih zajednica, te dobijena potpora i prostor za rad uz teoretsku obradu pitanja mladih u lokalnoj zajednici i njihovih potreba, raditi će se istovremeno praktični projektni prijedlozi koji će se prvo predstaviti lokalnoj zajednici, odnosno općinskim vijećima i poglavarstvima, pa zatim to isto predočiti na županijskoj razini i zatim proslijediti donatorima. Uz edukaciju pokušat će se uspostaviti sustav udruga mladih, odnosno klubova mladih, koji će imati ulogu informacijskih centara i centara potpore mladima, a i široj zajednici istovremeno će se uz pomoć Radio kluba "Nikola Tesla" pokušati proširiti pilot projekt stvaranja lokalne bežične mreže (WIRELESS) s kojom bi se moglo uspostaviti stalno i sustavno povezivanje regije kao cjeline

Projekt je bio financiran od 01.01.2005. - 31.08.2005. u iznosi 30000kuna.