Mladi u tranzicijskom društvu

PROJEKT FINANCIRAN OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

IME PROJEKTA: MLADI U TRANZICIJSKOM DRUŠTVU

SAŽETAK:

Izgradnja civilnog društva mobiliziranjem mladih i najkreativnijih članova zajednice, poboljšanje kvalitete života svih građana, a posebice mladih, uvažavajući njihove interese, razvoj demokracije i pravne države. Radilo bi se na osnovama upoznavanja terminologije građanskog/civilnog društva, tranzicijskim procesom i naravno timskim radom, te bi se grupe, ali i udruge u zajednici, počele upoznavati sa radom na projektima i njihovim vođenjem. Time bi se ideje, potrebe i problemi mladih na kvalitetan način predočavale lokalnoj zajednici, medijima i predstavnicima lokalnih samouprava, kao i ostalim grupama sa kojima bi se provodila edukacija. U svim dijelovima projekta bi se informacije koje su prikupljene pohranjivale u elektronskom obliku i pripremale za izdavanje diska sa relevantnim informacijama i grupama mladih sa regije, lokalnim samoupravama, projektima, dokumentima, linkovima i slikama.

Projekt je financiran u razdoblju od 01.12.2005. - 31.08.2006. u iznosu 30000 kuna