Neformalno obrazovanje i prava mladih

PROJEKT FINANCIRAN OD STRANE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

IME PROJEKTA: NEFORMALNO OBRAZOVANJE I PRAVA MLADIH

CILJ PROJETKA:

- senzibiliziranje lokalne zajednice spram potreba mladih
- nadopunjavanje sadržaja namijenjenih mladima kojima se mlade potiče na timski rad, komunikaciju i toleranciju

Projekt je započeo 01.10.2006. i završio 31.12.2006., te je bio financiran u iznosu od 25000 kuna.