Zapisnik s osnivačke skupštine

ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUGE KM DM

Donji Miholjac, 21.05.2003.


ZAPISNIK O RADU I ODLUKAMA OSNIVAČKE SKUPŠTINE 

Osnivačka skupština Udruge klub mladih Donji Miholjac održana je 21.05.2003. godine u prostorijama bivše vojarne Vukovarska 9, s početkom u 17.00 sati.

Osnivačkoj skupštini bili su nazočni:

Marija Cenbauer, Emanuel Starčević, Marko Jurinjak, Ivan Jurinjak, Darko Nikolić, Tomislav Zemunić i kao gosti Zdenka Radić i Irena Mikulić.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara
2. Donošenje odluke o osnivanju
3. Rasprava i usvajanje statuta kluba
4. Izbor članova Upravnog odbora
5. Izbor predsjednika kluba

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara.

Sjednica je počela u 17.00.sati izabiranjem radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. U radno predsjedništvo izabrana su Emanuel Starčević kao predsjednik, Marko Jurinjak i Ivan Jurinjak kao članovi. Za zapisničara na skupštini izabrana je Marija Cenbauer.

2. Donošenje odluke o osnivanju.

Osnivači su donijeli odluku da se osnuje udruga "Klub mladih Donji Miholjac", sa sjedištem u Vukovarska 1, Donji Miholjac

3. Rasprava i usvajanje statuta Kluba.

Nakon iščitavanja prijedloga Statuta Kluba, napravljene su izmjene i dopune nakon čega je Statut bio usvojen.

4. Izbor članova Upravnog odbora.

Na temelju članka 15. Statuta Udruge, izabran je Upravni odbor, koji će sačinjavati 5 članova:
1. Marija Cenbauer
2. Darko Nikolić
3. Vedran Aladić
4. Marko Šarić

5.Izbor predsjednika Udruge.

Na temelju članka 19. Statuta Udruge, skupština je jednoglasno odlučila da predsjednik Udruge bude Marko Jurinjak koji je ujedno i peti član Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge:
Marko Jurinjak

Zapisničar:
Marija Cenbauer